Uygulamalı dil bilimi, farklı disiplinlerin dil ile ilişkisini çözümsel olarak temel alan işlevli bir disiplindir.

Uygulamalı dilbiliminin bu yapısı, çalışmalarına oldukça zengin bir araştırma, sorgulama ve üretme imkanı sağlamaktadır. 

Uygulama hangi ortamda, mekanda, alanda yapılıyorsa ona göre hedefler belirlenerek ilerlenir. Örneğin dilden kaynaklanan bir sorun akademik başarıyı etkiliyorsa uygulamalı dilbilimciler, eğitimcilerden eğitim kurumlarına, eğitim materyallerinden yaşanan iletişim bozukluklarına kadar birçok faktörü; eğitimden psikolojiye, nörolojiden sosyolojiye birçok disiplini de göz önüne alarak gerçekleştirir.

Uygulamalı dilbilimciler etik olarak topluma karşı sorumludurlar. Dolayısıyla bilgi ve becerilerini mümkün olduğunca insanlığa hizmet etmesi için kullanırlar.

Bunu yaparken ruhdilbilim, ruhbilim, anlambilim ve göstergebilim, sözlük bilgisi, toplum dilbilim, toplumbilim, eğitimbilim, matematik, bilgisayar, istatistik, mantık, felsefe, sözbilim, söylembilim, söylem çözümlemesi, sinirbilim, anatomi, fizyoloji, sözel iletişim, dil patolojisi, yazan, çeviri, yapay zeka, hukuk gibi alanlarda çalışmalar yaparlar.

Bu bilim dallarının bazı alanları zaman zaman uygulamalı dilbilim çalışmalarında kullanılır.

Son yıllarda konuşma bozukluğu olan hastaların tedavisi ve terapistlerin mesleğe hazırlık derslerinin birçoğuna uygulamalı dilbilimin konulmasıyla alan yeniden düzenlenmiştir.

Çeşitli söz yitimi hastalıklarının araştırılması ve tedavisine uygulamalı dilbilimciler de katılmıştır.

Ruh dilbilimciler ve nöro dilbilimciler, dilin beyinde nasıl işlendiğini ve bazı beyin yaralanmalarının hem dil hafızasını hem dil üretimini nasıl etkilediğini araştırmaktadırlar.

Ruh dilbilimciler ve nöro dilbilimciler, dilin beyinde nasıl işlendiğini ve bazı beyin yaralanmalarının hem dil hafızasına hem dil üretimine nasıl etkilediğini araştırmaktadır.

Uygulamalı dilbilimciler bu araştırmalardan elde ettikleri bilgilerle beyin hasarlanmasından dolayı konuşma kaybı yaşayan bireylerin tedavisinde kullanılacak birtakım öğretim teknikleri geliştirmektedir. (öğretmenin-öğreticinin rolü, hangi teknik etkili gibi)

Uygulamalı dilbiliminin çok yönlü araştırma çıktıları, alanın pratikteki önemini de her geçen gün arttırmaktadır.

Bizi Takip Edin

X