Applied Linguistic / Uygulamalı Dil Bilim

Uygulamalı dilbilim, dille ilgili gerçek yaşam sorunlarını tanımlayan, araştıran ve çözümler sunan disiplinlerarası bir alandır. Uygulamalı dilbilimle ilgili akademik alanlardan bazıları eğitim, psikoloji, iletişim araştırmaları, bilgi bilimi, doğal dil işleme, antropoloji ve sosyolojidir. Uygulamalı dilbilim, dilin pratik kullanımıdır.

Aşağıda sıralanan konular da uygulamalı dilbilim kapsamındadır.

Ruh dil bilimi

Adli dil bilimi

Nöro dil bilimi

Sosyodilbilim (Toplum dili bilimi)

Klinik dilbilimi

Uygulamayı temel alan dil kuramları Her bir dilin betimlenmesi (tek dilli sözlük bilim, her şeyden önce eşzamanlı olarak) Daha çok dilin karşılaştırılması (karşılaştırmalı dilbilim, iki dilli sözlük bilim, eşzamanlı olarak)

Dil öğretimi ve dil öğrenimi araştırmaları (yabancı dil derslerindeki yabancı dil öğretimi ve öğrenimi de dâhil, Dil laboratuvarındaki çalışmalar, anadilin didaktiği)

Uzmanlık dili araştırmaları (terim bilim, anlaşılırlık sorunları, bilim dili, uzman-amatör iletişimi)

Çeviri bilimi (yazılımların sınırlandırılması, teknik belgeleme) Kurumsal iletişim Kusur/hata çözümlemesi Metin-resim ilişkisi Kısa çizgili - dil bilimler

Edim bilimi (pragmatik) (dil ve davranış, dil kullanım kuralları, söz eylem kuramı, konuşma kuralları kuramı)

Budundil bilim

Bilgisayarlı dilbilim (yapay dil sistemi)

Tarihsel dilbilim (o anki eşzamanlı dil durumu ve etki faktörleri göz önünde bulundurularak artzamanlı dil değişimleri)

Metin dili bilim

Bağıntı dilbilimi (Dilsel yapıları ve dilsel sonuçları ayrıca dil bağıntısında sosyal ve dil politikası koşulları inceler.)

Bütünce dilbilim

Betimsel dilbilim (dillere ve dil sistemlerine dönük mümkün mertebe değerlendirmeden uzak, yani yas koyucu veya normatif olmayan bir betimleme şeklini oluşturmaya yönelir)

Hukuk dil bilim

Bilişsel dilbilim

Feminist dilbilim

Medya dilbilimi

Nicel dilbilim

Ekolojik dilbilim (Dil ve dilin kullanım alanı arasındaki etkileşimi inceler.)

Paleolinguistik, insan dilinin oluşumunu inceler; psikoloji ve antropoloji ile birçok ortak noktası bulunmaktadır.

 

Applied linguistics is an interdisciplinary field which identifies, investigates, and offers solutions to language-related real-life problems. Some of the academic fields related to applied linguistics are education, psychology, communication research, information science, natural language processing, anthropology, and sociology. Applied linguistics is a practical use of language.

 

DEVAMI

 

 

 

 

Bizi Takip Edin

X